Przykładowe ceny za usługi

PROWADZENIE KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Z VAT: do 20 wpisów 300 zł/m-c brutto

RYCZAŁT: do 30 wpisów 200 zł/m-c brutto

KADRY/PŁACE/ZUS: od 70 zł/osoba/m-c brutto

KONSULTACJE PODATKOWE: od 300 zł/1h brutto

Podane ceny są przykładowymi. Dla każdego Klienta przygotowujemy indywidualną ofertę cenową, adekwatną do zakresu prowadzonej działalności.