Zakres działalności - Hussakowska.pl

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
Rozliczanie podatku ryczałtowego
Karta podatkowa
Rozliczenia w zakresie podatku VAT
Ewidencje wyposażenia i środków trwałych
Obsługa kadr i płac
Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych
Konsultacje podatkowe
Pośrednictwo kredytowe
Pośrednictwo leasingowe
Pośrednictwo ubezpieczeniowe